”Fattigdom och kriminalitet kopplas till socialt förfall – BRÅ rapport”

Fattigdom och kriminalitet är två faktorer som ofta kopplas samman med socialt förfall. Enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är det en tydlig koppling mellan ekonomisk utsatthet och brottslighet. Personer som lever i fattigdom löper större risk att begå brott och hamna i kriminalitet. Samtidigt kan kriminalitet leda till en försämrad ekonomisk situation och därmed öka risken för socialt förfall. För att bryta denna negativa spiral krävs insatser som riktar sig mot både fattigdom och kriminalitet. Det är en utmaning som kräver samarbete mellan samhällets olika aktörer.

Ett effektivt utnyttjande av laddnätverket är avgörande för att möta den ökande efterfrågan på laddning av elbilar.