Mötesarrangemang med hållbarhet och lunchservering

Mötesarrangemang med fokus på hållbarhet och lunchservering

Att arrangera företagsmöten är en viktig del av affärsverksamheten för många företag. Det är ett tillfälle att samla medarbetare, kunder och partners för att diskutera och planera framtidens utmaningar och möjligheter. Men det är också viktigt att tänka på hållbarhetsaspekterna i dessa möten, både när det gäller själva arrangemanget och lunchserveringen.

Hållbara mötesarrangemang

Att arrangera möten på ett hållbart sätt handlar om att minimera miljöpåverkan och samtidigt skapa en trevlig och effektiv arbetsmiljö. Här är några tips för att arrangera hållbara företagsmöten:

 1. Plats: Välj en mötesplats som är lättillgänglig med kollektivtrafik och som har möjlighet till cykelparkering. Detta minskar behovet av bilresor och därmed utsläppen av koldioxid.
 2. Energiförbrukning: Se till att möteslokalen är utrustad med energieffektiv belysning och att datorer och annan teknisk utrustning stängs av när de inte används.
 3. Papper: Försök att minska användningen av papper genom att använda digitala dokument och presentationer istället för utskrifter. Om utskrifter behövs, använd återvunnet papper och se till att det återvinns efter mötet.
 4. Mat och dryck: Välj ekologiska och närproducerade alternativ för fika och förfriskningar. Undvik engångsartiklar och använd istället återanvändbara tallrikar, glas och bestick.

Lunchservering

Lunchen är en viktig del av företagsmötet och det är viktigt att tänka på hållbarheten även här. Här är några tips för en hållbar lunchservering:

 • Lokala råvaror: Välj råvaror som är producerade lokalt för att minska transportsträckorna och därmed utsläppen av växthusgaser.
 • Säsongens grönsaker: Anpassa menyn efter säsongens grönsaker för att minska behovet av importerade produkter och främja en hållbarare produktion.
 • Vegetariska alternativ: Erbjud vegetariska alternativ för att minska köttkonsumtionen och därmed minska miljöpåverkan.
 • Minimera matsvinn: Planera lunchen noggrant för att undvika överproduktion och slöseri. Om det blir mat över, se till att den tas tillvara på eller doneras till välgörenhet.

Sammanfattning

Att arrangera företagsmöten med fokus på hållbarhet och lunchservering är ett viktigt steg mot en mer miljövänlig och ansvarsfull affärsverksamhet. Genom att följa tipsen ovan kan företag bidra till att minska sin miljöpåverkan och samtidigt skapa en trevlig och effektiv arbetsmiljö för sina medarbetare och gäster.

Källor:
 • https://www.naturskyddsforeningen.se/hallbart-liv/hallbart-foretagande/arrangemang
 • https://www.wwf.se/aktuellt/nyheter/2018/11/planera-ditt-nasta-mote-hallbart/
Relaterade söktermer:
 • företagsmöte
 • hållbarhet
 • lunchservering
 • hållbara mötesarrangemang
 • hållbar lunchservering